Phiên giải trình về dạy học trong bối cảnh Covid-19: Bảo đảm chất lượng giáo dục và sự phát triển toàn diện của học sinh

Chiều 25/02, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì tổ chức phiên giải trình về tình hình tổ chức daỵ học trong bối cảnh Covid-19. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu khai mạc phiên giải trình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Phiên giải trình, cho biết đây là những vấn đề lớn mà Chính phủ và các địa phương đang tập trung chỉ đạo; cũng là vấn đề được các đại biểu Quốc hội và cử tri rất quan tâm. Phó Chủ tịch Thường trực khẳng định, hơn 2 năm qua, dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề tới các mặt đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là ngành Giáo dục. Kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải điều chỉnh; gần 20 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên và hơn 1 triệu giáo viên phải tạm dừng đến trường, chuyển sang dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình trong nhiều tháng liên tiếp; hơn 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn.

Việc học sinh phải ở nhà kéo dài, không có sự giao lưu, tiếp xúc trực tiếp đã ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục, sự phát triển phẩm chất, năng lực toàn diện của trẻ em, học sinh, đặc biệt là sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt trong triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện mở cửa trường học an toàn, thích ứng với thực tiễn, nêu cao tinh thần “mình vì mọi người, mọi người vì mỗi người" “tất cả vì tương lai con em chúng ta”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Tuy nhiên, việc mở cửa trường học trong bối cảnh hiện nay đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết, đặc biệt là yêu cầu bảo đảm an toàn sức khỏe cho thầy cô giáo, các em học sinh và bảo đảm chất lượng giáo dục. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan đưa ra các giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm đảm bảo an toàn khi mở cửa trường học và đảm bảo chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch COVID-19."

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ ngành đối với vấn đề dạy học trong bối cảnh COVID-19; chính sách hỗ trợ ngành Giáo dục nói riêng theo tinh thần Nghị quyết số 43 của Quốc hội khoá XV.

Đối với việc thực hiện chủ trương mở cửa trường học, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị làm rõ những khó khăn, thách thức đang đặt ra; các giải pháp để bảo đảm an toàn, sức khỏe cho đội ngũ nhà giáo và người học, nhất là đối với những trẻ em, học sinh dưới 12 tuổi, chưa tiêm vaccine. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm học, còn nhiều vấn đề học sinh, phụ huynh học sinh quan tâm như: việc thi, kiểm tra đánh giá sao cho phù hợp với thực tế hiện nay; yêu cầu xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; hoàn thiện và thực hiện ổn định các phương thức đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo; vấn đề công bằng trong tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền, giữa các nhóm học sinh./.

Thực hiện : Phan Hằng Diệu Linh Hồng Dũng