Phiên họp Chính phủ thường kỳ: Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng

Ngày 4/11, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2023. Tại Phiên họp, Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác.

Phiên họp đánh giá, trong bối cảnh quốc tế, trong nước khó khăn, phức tạp nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Tuy vậy, các thành viên Chính phủ cho rằng vẫn còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức như: tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; lạm phát vẫn chịu nhiều sức ép; thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản cải thiện chưa như kỳ vọng; hoạt động sản xuất kinh doanh một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn…

Trên cơ sở phân tích kết quả, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phân tích tình hình, kết luận Phiên họp Thủ tướng Chinh phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ thời gian tới tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng; tập trung phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực chủ yếu.

Các bộ, ngành, địa phương phải thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch. Với mục tiêu đến cuối năm giải ngân đạt ít nhất 95% kế hoạch vốn năm 2023; hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, phấn đấu cơ bản phê duyệt xong các quy hoạch trong năm 2023.

Liên quan đến giáo dục, ban nãy đồng chí nói rồi giáo dục đề nghị các đồng chí Một là khắc phục thiếu giáo viên thứ thiếu giáo viên cục bộ, nhất là giáo viên mầm non. Các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã phối hợp việc này đồng thiếu giáo viên. Cái thứ hai là vấn đề sách giáo khoa, đề nghị các đồng chí tìm ra giải pháp cho nó phù hợp.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành; đồng thời kêu gọi các Bộ trưởng, trưởng ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung giải quyết công việc có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành dứt điểm các công việc có hiệu quả, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu năm 2023.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

 

Theo TTXVN