Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 6 nội dung quan trọng

Sáng 10/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 35 để xem xét, quyết định 6 nội dung quan trọng. Theo dự kiến, phiên họp sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 10/7 và chiều 11/7).

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự các cấp.

Bên cạnh đó, xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và 6/2024; Cho ý kiến về chủ trương tổ chức Diễn đàn Pháp luật và Diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát tối cao và công tác chuẩn bị diễn đàn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là hai nội dung rất mới, lần đầu tiên Quốc hội tổ chức theo tinh thần “đúng vai, thuộc bài”, để làm sao phải ngày càng phát huy được vai trò của các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể trong công tác lập pháp, giám sát của Quốc hội.

Với thời gian chỉ có 1,5 ngày, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan phát huy kết quả những phiên họp trước, nghiên cứu kỹ lưỡng, cho ý kiến rõ ràng để các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thành tốt nhất các nội dung trong chương trình phiên họp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Dương Dung -

Quang Sỹ