Phiên họp thứ 9, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Chiều 10/7, kết luận Phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, để người dân, doanh nghiệp thực sự được thụ hưởng những thành quả do chuyển đổi số mang lại.

Tại Phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm và thời gian tới, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế số; đẩy mạnh xây dựng, kết nối, tích hợp, chia sẻ các nền tảng số và cơ sở dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn trên môi trường mạng; tăng hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính...

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự đồng lòng, ủng hộ và tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong chuyển đổi số.

Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, các bài học kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn lực, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số đã đề ra, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch hành động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, cũng như các chiến lược về phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, dữ liệu số.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2023-2024, trong đó 12 bộ, ngành và 20 địa phương chưa ban hành Kế hoạch, khẩn trương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 trước ngày 20/7.

Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tích cực tham gia quá trình chuyển đổi số; yêu cầu Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền về khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam