Phim tài liệu: Ban công tác đại biểu 20 năm xây dựng và phát triển

Ban Công tác đại biểu là một cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; có trách nhiệm giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

20 năm qua, với tinh thần đoàn kết, phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn, Ban Công tác đại biểu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao phó.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!