Phim tài liệu: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa - Hợp tác vì hoà bình

Những ngày cuối tháng 3/2019, từ trụ sở của LHQ tới Viện nghiên cứu hoà bình Mỹ đã diễn ra những hoạt động đặc biệt của Việt Nam về vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh. Qua những hoạt động đó đã một lần nữa khẳng định Việt Nam là biểu tượng cho nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh và những kinh nghiệm đó chính là lợi thế của Việt Nam khi tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình.

 Khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam giờ đây không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn mang ý nghĩa về sự phát triển, về khoa học công nghệ và môi trường. Khắc phục hậu quả chiến tranh không chỉ để khép lại quá khứ mà còn mở ra một cánh cửa cho tương lai hợp tác quốc tế, kể cả với các nước trước đây từng tham gia chiến tranh Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!