Phim tài liệu: Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào

Đường Hồ Chí Minh - Tây Trường Sơn con đường huyền thoại ấy dẫu hôm nay đã nằm lẫn dưới những tán rừng Lào, nhưng giá trị và ý nghĩa của nó mãi mãi trường tồn.

Dẫu không sinh ra cùng thời với sự hình thành của con đường huyền thoại, nhưng với những người dân bản Pha Long huyện Phìn tỉnh Sa Van Na Khẹt – Lào hôm nay đều thuộc lòng những cung đường Hồ Chí Minh tồn tại ở thôn bản của mình. Với họ, đường mòn Hồ Chí Minh đã gắn bó ngay từ thủa chập chững từng bước đi đầu đời. Họ được ông bà, cha mẹ của kể về con đường huyền thoại ấy như chính cuộc đời của họ ngay trong từng bữa ăn, trong từng giấc ngủ.

Đường Hồ Chí Minh Tây trường sơn dài hơn 20.000 km, đi qua 7 tỉnh của Lào, có không dưới 20 nhánh. Ban đầu chỉ là những lối đi bộ xuyên rừng rậm. Về sau tuyến đường được mở rộng, nâng cấp thành đường mòn cơ giới với nhiều tuyến vận tải. Trong chiến tranh, đường Trường Sơn Tây chưa bao giờ ngừng hoạt động. Ở đó mồi hôi, nước mắt, máu và cuộc đời của các chiến sĩ quân đội Việt Nam và Lào đã quyện lẫn để bảo vệ những cung đường đi đến thắng lợi cuối cùng, thống nhất đất nước.

 

Lê Quang