Phim tài liệu: Hồ Chí Minh chân dung một con người

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già kính yêu của dân tộc, người lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Chúng ta luôn tự hào về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những phẩm chất rất mực thanh cao; tư tưởng, đạo đức, tác phong cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người không những là hiện thân của đất nước, mà còn là tấm gương, biểu tượng cho mọi thế hệ Việt Nam.

Mời quý vị cùng xem phim tài liệu “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”, của đạo diễn Bùi Đình Hạc (Viện phim Việt Nam) sản xuất năm 1989.

Bộ phim đã tái hiện lại quá trình lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam gắn liền với chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - một con người giản dị, cả cuộc đời sống và chiến đấu hy sinh vì hạnh phúc của nhân dân, vì nền độc lập tự do của dân tộc cho tới tận hơi thở cuối cùng.

Những hình ảnh giản dị mà cao đẹp, cùng những lời căn dặn của Người, đã để lại trong lòng mỗi người dân Việt Nam những tình cảm sâu sắc và biết ơn vô hạn.

Phim tài liệu “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” đã vinh dự nhận giải thưởng Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 9 – năm 1990.

Mời quý vị và các bạn cùng xem phim!

Kim Ngân