Phim tài liệu: Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 - Ấn tượng Việt Nam

Gần 700 đại biểu trong và ngoài nước, trong đó gần 500 đại biểu quốc tế và các đoàn ngoại giao, 124 đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam, 63 đại biểu Hội đồng nhân dân, 20 đại diện thanh niên tiêu biểu - những con số thể hiện tầm vóc, quy mô của một Kỳ Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu có số lượng đại biểu tham dự đông nhất từ trước đến nay.

Với gần 90 phát biểu sôi nổi, các phiên thảo luận chuyên đề tại Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đều ghi dấu ấn khi vượt quá thời gian đề ra. Các nghị sĩ trẻ đại diện các tổ chức quốc tế không thể tham gia trực tiếp đã gửi nhiều bài phát biểu qua video, thể hiện tinh thần đóng góp cho hội nghị. 

Tại cả 3 phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam đã chủ động đóng góp ý kiến, thể hiện tinh thần trách nhiệm và truyền tải những bài học kinh nghiệm của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam