Phim Tài liệu: Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam: Một chặng đường "Tu học - Hành Thiện - Ích nước - Lợi dân"

Trong công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam, có sự đóng góp không nhỏ của các chức sắc, tín đồ, các tổ chức tôn giáo để thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là một trong 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận tổ chức, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc gần 90 năm qua. Trong suốt chặng đường lịch sử đó, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam lấy tư tưởng từ bi bác ái của Phật Giáo và tinh thần đoàn kết dân tộc làm kim chỉ nam cho hoạt động của mình. Những giáo lý và nghi lễ hành đạo được đơn giản hóa để phù hợp với người cư sĩ tu tại gia, thể hiện tinh thần nhập thế “đạo không lìa đời”. Đặc biệt, đề cao giá trị đạo đức và tinh thần đoàn kết dân tộc với tôn chỉ Phước Huệ Song Tu. Trong đó, Tu Phước là chủ trương thành lập các phòng thuốc Nam Phước Thiện ở khắp các tỉnh từ thành thị đến thôn quê để thực hành y đạo, khám bệnh, bốc thuốc, châm cứu hoàn toàn miễn phí cho đồng bào. Đồng thời, bảo tồn và phát triển nền y học cổ truyền của nước nhà. Còn Tu Huệ là bồi dưỡng đạo tâm cho các chức sắc, tín đồ, để duy trì nền tảng đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc, hướng con người tới các giá trị “chân - thiện – mỹ”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng với 8 chữ vàng được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đó là “Tu học – Hành thiện – Ích nước – Lợi dân”.
Truyền hình Quốc hội Việt Nam trân trọng gửi tới Quý khán giả phim tài liệu: Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam – Một chặng đường ‘Tu học, hành thiện, ích nước, lợi dân”.

Thanh Hòa