Phổ biến quy định liên quan đến kiều bào tại các Luật mới được Quốc hội thông qua

Chiều 26/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng đồng chủ trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong các Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đất đai mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11/2023) và kỳ họp bất thường lần thứ 5 (tháng 1/2024). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với hơn 50 điểm cầu trong và ngoài nước.

Hội nghị đã giới thiệu các điểm mới của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản liên quan trực tiếp đến cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài và hướng thi hành các Luật này.

Đây là các luật có quan hệ gắn bó với nhau và cùng có hiệu lực vào ngày 1/1/2025. Thay đổi nổi bật của cả ba luật này là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam có đầy đủ các quyền như công dân Việt Nam ở trong nước, bao gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền kinh doanh bất động sản. Các quyền của Người gốc Việt Nam cũng được quy định cụ thể, rõ ràng và theo hướng mở rộng hơn.

Các đại biểu đều đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của Hội nghị, đồng thời kỳ vọng sẽ có thêm nhiều hình thức để kiều bào chủ động đóng góp cho việc xây dựng chính sách pháp luật trong thời gian tới.  

Được tổ chức vào thời điểm đặc biệt (ngày 26/3/2024), tròn 20 năm ngày ban hành Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lần này đã một lần nữa khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, coi Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Kim Ngọc -

Thế Anh