Phổ cập tài khoản định danh điện tử

UBND TP Hà Nội giao Công an TP chủ trì, phối hợp, tập trung cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa cấp căn cước công dân gắn chip điện tử.

Ngoài ra, phải đảm bảo cho tất cả các cá nhân, tổ chức trên địa bàn TP đều được khai thác và sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu. Đồng thời, sẵn sàng thực hiện kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam