Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật: Khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 7 rất lớn

Một trong những nội dung trọng tâm tại Kỳ họp thứ 7 là công tác lập pháp với tổng số 24 dự án luật và dự thảo Nghị quyết được Quốc hội cho ý kiến. Thông tin về công tác chuẩn bị cho kỳ họp, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho biết các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp lần này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng; chất lượng tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật không ngừng được nâng lên.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam