Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Trách nhiệm thực hiện quy hoạch không thể nói chung chung

Kết luận buổi làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao nỗ lực của bộ trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện luật quy hoạch; đồng thời, chỉ ra nhiều nội dung mà bộ cần tiếp thu, tiếp tục làm rõ.

Qua 6 cuộc làm việc với các bộ, ngành, cũng như nghiên cứu báo cáo của các địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các bộ và nhiều địa phương đề cập đến việc cần phải hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch; nghiên cứu để tiếp tục khắc phục việc chưa thống nhất giữa Luật Quy hoạch và một số luật khác cũng như các quy định liên quan đến quy hoạch tại các văn bản pháp luật chuyên ngành. 

Thực tế cho thấy, Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn còn những bất cập; việc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 751 là giải pháp tình thế không thì không thể thực hiện được Luật Quy hoạch. Do vậy đề nghị bộ hoàn thiện báo cáo, đánh giá, chỉ rõ các bất cập này ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức lập quy hoạch, chất lượng các quy hoạch; đánh giá tính khả thi và chất lượng của việc tích hợp quy hoạch cũng như giải pháp điều chỉnh, đồng bộ các quy hoạch; nghiêm túc đánh giá khách quan có hay không cần sửa đổi Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn và nội dung cụ thể cần sửa đổi để hoàn thiện báo cáo gửi đoàn giám sát.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: “Trách nhiệm cần cụ thể hoá hơn nữa, trách nhiệm nào của bộ, trách nhiệm nào của các cơ quan có liên quan, của các địa phương. Nếu chỉ nhận trách nhiệm chung chung cho bộ thì cũng chưa đúng và chưa đủ.”

Với phần giải trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan tới nguyên nhân và trách nhiệm trong việc chậm ban hành các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, bộ mới chỉ tập trung vào việc chậm chễ ban hành Nghị định 37 với nguyên nhân chậm là do phối hợp của một số bộ, ngành trong quá trình soạn thảo nghị định chưa tốt và cơ quan soạn thảo chưa dự báo được các nội dung sẽ có ý kiến khác nhau. Bộ cần rà soát để báo cáo thêm về các văn bản khác chậm ban hành và nêu cụ thể hơn trách nhiệm, chỉ rõ bộ ngành, tổ chức, cá nhân nào làm chậm chễ việc ban hành văn bản. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng nhấn mạnh, hiện nay quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đều chậm so với yêu cầu, đề nghị bộ hoàn thiện báo cáo và nêu rõ nguyên nhân cơ bản, thực chất dẫn đến việc chậm chễ; giải pháp then chốt, căn cơ để khắc phục, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: “Thời gian dự kiến là đến 31/12/2022, tuy nhiên tính thời gian thực không còn nhiều. Đảm bảo tiến độ thời gian nhưng chất lượng phải ưu tiên hàng đầu. Việc chậm quy hoạch ảnh hưởng đến toàn hệ thống, kế hoạch phát triển kinh tế, việc kêu gọi vốn đầu tư, bố trí sắp xếp lực lượng sản xuất. Đề nghị bộ khẩn trương nghiên cứu và có giải pháp ưu tiên. Thời gian tới sức ép sẽ dồn lên các hội đồng thẩm định các cơ quan tư vấn, các cơ quan Chính phủ trong khi còn phải triển khai nhiều nhiệm vụ khác nhất là gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế và giải ngân đầu tư công."

Trước những khó khăn mà các bộ ngành đề cập về lựa chọn tư vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bộ cần phân tích kỹ hơn và đề xuất rõ giải pháp khắc phục cũng như đề xuất sửa đổi các mâu thuẫn của hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, cần báo cáo rõ nguyên nhân cụ thể trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân việc chậm ban hành danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh, chậm ban hành danh mục quy hoạch hết hiệu lực. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch đến nay chưa hoàn thiện ảnh hưởng đến việc tra cứu, chia sẻ thông tin, cập nhật thông tin để hoàn thiện các quy hoạch đang lập song song nên đề nghị bộ báo cáo cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để chấn chỉnh; có giải pháp để nhanh chóng hoàn thiện./.

Thực hiện : Khắc Phục Dương Dung Thanh Nga Sỹ Cường