Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Cần có giải pháp pháp lý với bất động sản nghỉ dưỡng

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao Bộ Xây dựng chuẩn bị Báo cáo bám sát đề cương, yêu cầu của Đoàn giám sát. Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, nhà ở và tham mưu cho Chính phủ trong lĩnh vực này, Trưởng đoàn Giám sát đề nghị Bộ có kiến nghị cụ thể để hoàn thiện hệ thống pháp luật, tránh việc lợi dụng kẽ hở của pháp luật làm phát sinh khiếu nại tố cáo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Bộ Xây dựng đánh giá kỹ hơn về công tác tiếp công dân, nhất là của người đứng đầu để kiến nghị, đặc biệt là giải quyết mối quan hệ giữa các luật hình thức như: Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo với các luật nội dung liên quan đến lĩnh vực bộ phụ trách.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bộ rà soát lại việc có hay không việc phân loại chuyển từ đơn khiếu nại, tố cáo sang đơn phản ánh; làm rõ những sai phạm điển hình, phổ biến dẫn đến khiếu nại tố cáo trong các lĩnh vực như: xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản, cấp phép xây dựng, quản lý vận hành nhà chung cư, quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị, phí bảo trì, ban quản trị, nhất là khiếu nại tố cáo liên quan đến nhà chung cư, nhà ở thương mại. 

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG - Trưởng đoàn Giám sát: Các đồng chí cần nghiên cứu đánh giá hơn để đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật như Luật Nhà ở, đặc biệt là Luật Kinh doanh bất động sản trong chất vấn vừa rồi với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường thì văn bản kết luận của Ủy ban Thường vụ cũng nêu rõ đề nghị phải sửa, trong đó có loại hình bất động sản mới, rồi các nghị định, thông tư, cái nào cần nâng lên thành luật để bảo đảm căn cơ, lâu dài.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bộ Xây dựng phân tích làm rõ thêm nguyên nhân làm phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến các lĩnh vực như: điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch ở các địa phương; quy định về định mức tiêu chuẩn kỹ thuật; việc thay đổi công năng của tòa nhà. Bên cạnh đó, việc chưa có luật quy định về vấn đề bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, vấn đề nhà đầu tư nâng cấp, cải tạo chung cư cũ; chuyển đổi mô hình chợ dân sinh cũng cần có đề xuất giải pháp để giảm thiểu khiếu nại tố cáo. 

Quang Sỹ