Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chỉ rõ nguyên nhân sâu xa của khiếu nại, tố cáo

Chiều nay 04/08, tại nhà Quốc hội, Đoàn giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021” đã họp phiên thứ 4 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương.

Trong hơn 4 tháng qua, kể từ phiên họp thứ 3 cho đến nay, Đoàn giám sát đã hoàn thành giám sát trực tiếp đối với 8 bộ, ngành trung ương và 6 địa phương. Qua các hoạt động khảo sát và giám sát, trên cơ sở đề cương đã ban hành đối với mỗi Bộ, ngành, địa phương, Đoàn giám sát đã yêu cầu có báo cáo bổ sung, hoàn thiện những nội dung còn thiếu và chưa phù hợp với Đề cương của Đoàn giám sát. 

Bên cạnh các nội dung đã thống nhất, tại phiên họp, các thành viên trong Đoàn giám sát đã cho ý kiến, thảo luận để xây dựng Báo cáo kết quả giám sát chung; đề xuất, thảo luận về những vấn để nổi lên sau giám sát cần phải trao đổi, làm rõ tại phiên làm việc với Chính phủ tới đây. Đồng thời cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát đối với Bộ, ngành, địa phương đã giám sát trực tiếp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao các thành viên Đoàn giám sát đã tâm huyết, trách nhiệm, góp ý nhiều nội dung quan trọng để hoàn chỉnh báo cáo. Đồng thời, nhấn mạnh những vấn đề cần làm sâu sắc thêm, trong đó có các nhóm nguyên nhân dẫn đến những tồn tại việc thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG: “Việc bất cập của pháp luật là có bốn cái lý do chủ yếu. Một là dự báo chiến lược. Hai là đánh giá tác động không đầy đủ khi đề xuất cơ chế, chính sách. Ba là ban hành các nghị định, thông tư định mức, tiêu chuẩn, chế độ không đầy đủ, khó thực hiện dẫn tới khiếu nại, tố cáo. Bốn là khi sửa đổi, bổ sung luật là không chú ý các điều khoản chuyển tiếp,dẫn đến vướng mắc. Chưa tính cái chuyện là nghị định đá thông tư, thông tư đá nghị định, tình trạng luật chờ nghị định, nghị định chưa thông tư chưa chấm dứt. Thế là bất cập chứ còn gì nữa, sâu xa là như thế.”

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương giao Thường trực Đoàn giám sát, Tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến thành viên trong đoàn, chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn thiện tài liệu, xây dựng báo cáo kết quả của Đoàn giám của Đoàn đảm bảo chất lượng, hiệu quả để báo cáo Chủ tịch Quốc hội, và trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9.

Thực hiện : Dương Dung Vũ Hiếu