Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc

Chiều 10/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc nhằm rà soát về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV.

Hội đồng Dân tộc khóa XV gồm 45 thành viên là đại biểu Quốc hội của 36 tỉnh, thành phố, đại diện cho các dân tộc tham gia Quốc hội. Không chỉ hoạt động trong phạm vi thẩm quyền như các Ủy ban khác, Hội đồng Dân tộc được tham gia vào các hoạt động của Chính phủ liên quan đến chính sách dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định cụ thể về sự phối hợp (thường xuyên, có tính bắt buộc) giữa Hội đồng Dân tộc với các địa phương, ảnh hưởng đến việc tổng hợp báo cáo với UBTVQH.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chia sẻ với chức năng, nhiệm vụ đặc thù của Hội đồng Dân tộc có liên quan đến đa ngành, đa lĩnh vực; tham gia thẩm tra hầu hết các dự án Luật, nên đòi hỏi phải có kiến thức sâu rộng. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, theo quy định của Hiến pháp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc được mời tham dự phiên họp của Chính phủ bàn về thực hiện chính sách dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hội đồng Dân tộc tăng cường phối hợp với Ủy ban Dân tộc, các cơ quan của Chính phủ; đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian tới về xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8.

 

Khắc Phục -

Vũ Hiếu