Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Cuối giờ chiều 15/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao và cám ơn những nỗ lực to lớn của cá nhân Đại sứ và các tập thể cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc đã đóng góp cho quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, trong đó có quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng trao đổi về một số phương hướng thúc đẩy quan hệ 2 nước trong thời gian tới như: Tăng cường trao đổi chiến lược và củng cố tin cậy chính trị; Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội/Nhân đại 2 nước; Mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, nhất là các địa phương biên giới 2 nước; Tăng cường hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho rằng, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc khóa mới có các thành viên đến từ các lĩnh vực, địa phương, trong đó có lãnh đạo các địa phương có quan hệ gắn bó, hợp tác mật thiết với Trung Quốc. Mong muốn, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt -Trung sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước; góp phần thúc đẩy sự giao lưu hợp tác giữa 2 nước trong các lĩnh vực, giữa các địa phương trong thời gian tới.

Vũ Hiếu