Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 6/4, tại tỉnh An Giang, Ban công tác Đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội phối hợp Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị "Thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông cửu long", lần thứ 1 nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo hội nghị.

Với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân". Qua báo cáo tham luận của thường trực HĐND các tỉnh, thành phố ĐBSCL, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, điểm mới, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND; đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, sớm hoàn chỉnh, ban hành.

Nghị quyết về hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu hội đồng nhân dân để địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất ngay từ đầu nhiệm kỳ; đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa các cơ quan của Quốc hội đối với Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân, nhất là trong hoạt động giám sát; Kiến nghị Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố. Trong đó, cần quan tâm đến việc nghiên cứu, chia sẻ phần mềm về tổng hợp, theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân, để các địa phương vận dụng, thực hiện đồng bộ, hiệu quả./

Thực hiện : Công Tràng Chí Điển