Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Cao Bằng

Sáng 13/7, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng sẽ xem xét đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc về kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; thống nhất các giải pháp chủ yếu để thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra cho năm 2022. 

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ước đạt 5,46%, tăng so với cùng kỳ năm trước và cao hơn so với dự kiến mức tăng chung của cả nước.  Đặc biệt du lịch trở thành điểm sáng trong lợi thế phát triển của tỉnh khi số lượt khách và doanh thu du lịch đều tăng so với cùng kỳ năm trước, số lượt khách quốc tế tăng 82%.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng trong thời gian vừa qua. Chỉ rõ những mặt hạn chế cũng như những khó khăn, thách thức có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Cao Bằng cần tiếp tục quán triệt, tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, về tài chính, ngân sách, đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, Cao Bằng cần phát huy bề dày lịch sử, bản sắc văn hóa đa dạng của nhiều dân tộc; khai thác mạnh mẽ lợi thế để phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm đúng vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân cần phát huy truyền thống đoàn kết, phải luôn gần dân, sát dân hơn, có nhiều hình thức gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Chủ động phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng trong giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội tại địa phương, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả cao”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng, với sự điều hành quyết liệt, sự đoàn kết, đồng lòng tỉnh Cao Bằng sẽ đạt được những bước phát triển nhanh, bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của cả nước. 

Thực hiện : Dương Dung Vũ Hiếu