Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gặp mặt Hội Di sản văn hóa Việt Nam

Cuối giờ chiều ngày 20/11, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt Đoàn Đại biểu Hội Di sản văn hóa Việt Nam nhân kỷ niệm 78 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65 về bảo tồn di sản văn hóa và kỷ niệm 18 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Từ chỗ chưa đầy 300 hội viên và một vài tổ chức ở buổi đầu thành lập, qua 4 nhiệm kỳ, đến nay, Hội Di sản Văn  hoá Việt Nam đã có gần 20.000 hội viên. Bằng sự cố gắng liên tục, Hội đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Luật Di sản văn hoá; đóng góp vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về Di sản văn hoá.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động nổi bật của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong lãnh đạo Hội và các thành viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tiếp tục phát huy trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm đối với văn hóa và di sản văn hóa. Thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa; phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ di sản văn hóa. Từ thực tiễn hoạt động tích cực đóng góp thiết thực, hiệu quả vào dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch, các bộ ngành liên quan nghiên cứu các đề xuất kiến nghị của Hội.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Dương Dung -

Ngọc Tuấn