Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỷ niệm 80 năm thành lập Báo Đại đoàn kết

Chiều 26/01, tại trụ sở Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại đoàn kết long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Ngày 25/1/1942, Báo Cứu Quốc - cơ quan cổ động của Tổng bộ Việt Minh đã ra đời tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Đầu năm 1964, một đoàn cán bộ của Báo Cứu Quốc đã được điều vào miền Nam làm nòng cốt để xây dựng Báo Giải Phóng - Cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, đầu năm 1977, Báo Cứu Quốc và Báo Giải Phóng sáp nhập thành Báo Đại Đoàn Kết - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 80 năm lịch sử Báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết gắn liền với lịch sử cách mạng và lịch sử của Mặt trận, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, với tư cách là tờ báo của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo luôn phấn đấu, nỗ lực phản ánh đầy đủ, chân thực đời sống xã hội, sự chuyển mình, đổi mới của công tác Mặt trận qua từng giai đoạn lịch sử; kêu gọi, tập hợp quần chúng, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà cách mạng đặt ra, đáp ứng sự tin cậy của bạn đọc trong và ngoài nước, nhất là sự tin yêu của những người làm công tác Mặt trận.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng, biểu dương những kết quả rất đáng tự hào mà các thế hệ những người làm Báo Đại Đoàn kết đã không ngừng phấn đấu, làm nên truyền thống vẻ vang trong suốt 80 năm qua. Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đối với những người viết báo, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, thời gian tới, Báo Đại đoàn kết cần có nhiều hơn nữa các bài viết sắc sảo, hấp dẫn, kịp thời, có tính chiến đấu, sức thuyết phục cao hơn; tập trung tuyên truyền sâu rộng việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực sự trở thành diễn đàn rộng rãi nhất của các tầng lớp nhân dân để tuyên truyền, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN:; “Báo Đại đoàn kết cần phải thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; cổ vũ, lan tỏa cái đẹp, lan tỏa tình yêu thương đùm bọc giúp đỡ nhau trong cộng đồng, đấu tranh phê phán cái xấu, lấy “xây” để “chống”.  Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm, hành động sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, các cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Đại Đoàn Kết cần quán triệt tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cán bộ dù ở vị trí nào cũng phải luôn luôn có ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, làm "đúng vai, thuộc bài", thật sự có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng… khuyến khích, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Báo Đại đoàn kết cần tiếp tục nhân lên sức mạnh, uy tín, phát huy truyền thống vẻ vang, khẳng định vị thế là cơ quan thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân.

Thực hiện : Võ Linh Đào Bảo

quảng cáo