Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm vườn ươm công nghệ tại Cần Thơ

Nhân chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam, chiều 23/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ.

Dự án Vườn ươm được chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam khánh thành đi vào hoạt động từ năm 2015, tổng số vốn đầu tư của dự án hơn 21 triệu USD trong đó vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 3,43 triệu USD, Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại 17,7 triệu USD để hỗ trợ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật phục vụ nghiên cứu sản xuất cho 3 ngành chế biến nông sản, chế biến thủy sản và cơ khí chế tạo. Luỹ kế đến tháng 9/2022, Vườn ươm đã và đang hỗ trợ cho 11 doanh nghiệp tham gia ươm tạo tại Vườn ươm, trong đó có 1 doanh nghiệp đã tốt nghiệp, 3 doanh nghiệp đủ điều kiện tốt nghiệp trong năm 2021, 4 doanh nghiệp đang tiếp tục nghiên cứu và 3 doanh nghiệp xin dừng ươm tạo do hoạt động khó khăn.

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ quan tâm đầu tư bổ sung trang thiết bị cho Vườn ươm phục vụ cho công tác hỗ trợ doanh nghiệp ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực; Quan tâm tới chính sách hỗ trợ cho các chuyên gia tham gia cộng tác tại Vườn ươm; Sở Khoa học & Công nghệ tiếp tục đề xuất để Chính phủ sớm có văn bản hướng dẫn, điều chỉnh hoặc thay thế Quyết định đã hết hiệu lực.

Chí Điển