Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo về học phí và sách giáo khoa

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về học phí phổ thông và sách giáo khoa.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thống nhất trình Chính phủ kịp thời triển khai từ năm học 2022 - 2023, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Về khung học phí đối với những năm tiếp theo, đối với giáo dục phổ thông, năm 2022-2023 đã được quy định cụ thể trong Nghị định 81 năm 2021, mức tăng không quá 7,5% trong 1 năm.