Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và 4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

Theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, phiên chất vấn sẽ bắt đầu từ sáng ngày 06/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì và có phát biểu khai mạc phiên chất vấn.

Trong 2 ngày rưỡi làm việc, Quốc hội sẽ chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề. Cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 

NHÓM VẤN ĐỀ thứ nhất THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực, Thực trạng việc làm cho người lao động và giải pháp tháo gỡ khó khăn; Giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; công tác quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính.

NHÓM VẤN ĐỀ thứ hai THUỘC LĨNH VỰC DÂN TỘC: Trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc và công tác phối hợp với các Bộ, ngành trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chính sách dân tộc. Việc giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc,

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính.

NHÓM VẤN ĐỀ thứ ba THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; Việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Việc bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học. Cơ chế, chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính.

NHÓM VẤN ĐỀ thứ tư THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông. Trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định; giải pháp tháo gỡ khó khăn, Quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính.

Cùng chịu trách nhiệm trả lời chất vấn có các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang và Bộ trưởng các Bộ có liên quan

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam