Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu thông xe kỹ thuật cao tốc Ninh Bình – Thanh Hoá trong năm 2022

Kiểm tra công trường xây dựng cao tốc Ninh Bình – Thanh Hoá, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chia sẻ với những khó khăn trước mắt và yêu cầu chủ đầu tư , nhà thầu, đơn vị tư vấn rà soát lại các mốc tiến độ, huy động tối đa phương tiện, nhân lực để đảm bảo thông xe kỹ thuật trước ngày 31/12.

Thực tế tại công trường cho thấy các khó khăn, vướng mắc về thiếu vật liệu đất đắp nền và tiến độ giải phóng mặt bằng đã cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên thời tiết đang trong mùa mưa và giá xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng cao vẫn đang ảnh hưởng đến triển khai thi công và hiệu quả của các nhà thầu.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các đơn vị khẩn trương dồn lực thi công, xây dựng lại đường găng tiến độ, đảm bảo chất lượng xây dựng, thông xe kỹ thuật ngay trong năm 2022.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, trong thời gian tới các địa phương tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà thầu trong quá trình thi công, giải quyết mọi khó khăn để dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ.

Anh Đức