Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để định giá đất sát với giá thị trường

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết: từ luật Đất đai năm 1993, 2003 và tới năm 2013, Nhà nước đã kiên trì tìm cách giải quyết bài toán tài chính đất đai, hay nói rộng hơn là kinh tế đất đai, đặc biệt là vấn đề về giá thị trường, nguyên tắc thị trường, và luôn xác định đây là hướng đi lâu dài.

Tuy nhiên, vấn đề định giá đất không phải lúc nào cũng làm được, do vậy, lần này dự thảo Luật xác định không tuyệt đối hóa, nhưng bảo đảm cơ sở khoa học, thu thập giá đúng.

Theo Phó Thủ tướng hiện có 4 phương pháp xác định giá đất, cũng là các phương pháp thế giới làm nhưng chưa bao giờ xác định giá đất chính xác. Nguyên nhân là do thông số đầu vào để xác định giá đất không chính xác.

Trả lời câu hỏi của các đại biểu: Thế nào là giá thị trường? Theo PTT, khi giao dịch có dữ liệu, khi người dân đăng ký để chuyển quyền hoặc thực hiện quyền đều đăng ký ở văn phòng thì sẽ có nguồn dữ liệu. Khi có dữ liệu, trên bản đồ có thể chia được các thửa đất chuẩn, từng thửa đất chuẩn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam