Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Quốc hội trong xây dựng luật

Sáng nay 17/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2023, để thảo luận về các đề nghị xây dựng các luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Cấp, thoát nước; và Luật Điện lực (sửa đổi).

Các cơ quan chủ trì đề nghị xây dựng Luật đã trình bày các báo cáo tóm tắt, giải trình, tiếp thu ý kiến xây dựng các dự án luật. Đồng thời, phân tích sâu các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau ở các dự án luật.

Qua lắng nghe các báo cáo và thảo luận của các Đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao cho các bộ, ngành chủ trì và các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật. Trong đó, yêu cầu cần có sự phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để chuẩn bị các hồ sơ tài liệu và tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hoàn thiện các các dự án luật, báo cáo trình Quốc hội bảo đảm tiến độ, chất lượng, trước mắt là các dự án luật, báo cáo trình tại kỳ họp thứ sáu. Những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo. Đồng thời cũng đưa ra 10 yêu cầu trọng tâm trong việc xây dựng, hoàn thiện dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Trong 11 tháng năm 2023, Chính phủ đã tổ chức 09 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, cho ý kiến đối với 40 nội dung. Trong đó có 16 đề nghị xây dựng luật; 14 dự án luật và 10 nội dung khác.

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

Quang Anh -

Thế Anh