Phối hợp hiệu quả trong công tác phục vụ tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Chiều 23/10, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn đã chủ trì cuộc làm việc của Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để trao đổi, thống nhất một số vấn đề phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV.

Nhằm bảo đảm phục vụ Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV chất lượng, hiệu quả, kịp thời, Văn phòng Quốc hội đã ban hành các văn bản hướng dẫn để các Văn phòng Đoàn theo dõi và thực hiện. Công tác phục vụ kỳ họp cơ bản thực hiện như các kỳ họp trước như số lượng nhân sự phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội; chia tổ đại biểu Quốc hội; phục vụ hoạt động chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm; kịp thời nhận tài liệu theo đúng tiến độ; phục vụ họp trực tuyến tại kỳ họp; cung cấp, hỗ trợ về thiết bị Ipad cho đại biểu Quốc hội…

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm của Văn phòng Quốc hội cho các công việc của kỳ họp. Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng, cần hướng dẫn rõ ràng hơn về công tác thư ký khi đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ, việc tổng hợp biên bản thảo luận tại tổ. Về các tài liệu trong hệ thống, có ý kiến lưu ý, cần sắp xếp theo thứ tự thời gian để đại biểu Quốc hội và cán bộ Văn phòng Đoàn dễ dàng tìm và tra cứu./. 

Hoàng Hương -

Sỹ Cường