Phối hợp liên ngành để giải quyết vấn đề lao động - xã hội

Vấn đề việc làm, an sinh xã hội, đào tạo nghề… luôn được cử tri đặc biệt quan tâm bởi nó gắn bó mật thiết tới cuộc sống của người lao động và người dân, chính vì vậy, trong phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh xã hội đã nhận được hàng loạt câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội .

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hồng Ân - Võ Linh - Minh Huy - Hữu Ái - Lê Quang