Phòng chống tội phạm công nghệ cao cần đầu tư công nghệ hiện đại

Cho ý kiến về Báo cáo Công tác Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Chính phủ năm 2022, đánh giá cao về những giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm của Bộ trưởng Bộ Công an trình bày trước Quốc hội, một số đại biểu kỳ vọng những giải pháp này cần được giải quyết mạnh mẽ hơn, đặc biệt với nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ông DƯƠNG NGỌC HẢI - Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh: "Ngoài giải pháp từ ngành công an, những giải pháp mang tính nghiệp vụ để làm sao tăng cường công tác điều tra, khám phá án, xử lý các loại tội phạm này, các giải pháp từ Chính phủ , từ Bộ thông tin truyền thông để làm sao xoá các sim rác , sim quảng cáo hoạt động cho vay, hoạt động tín dụng đen hoặc chúng ta có biện pháp để buộc các nhà mạng họ kiểm soát được mạng xã hội".

Ông NGUYỄN CHU HỒI - Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng:  Muốn kiểm soát những tội phạm đã lợi dụng công nghệ hiện đại thì bản thân người đi chống nó cũng cũng phải hiện đại, ngoài kinh nghiệm nghề nghiệp. Trong tay cũng phải có những công cụ giải pháp cũng bằng công nghệ để khắc chế nó chứ nếu không công nghệ cao mà dùng kinh nghiệm chủ nghĩa đoán già đoán non không được."

Ông DƯƠNG KHẮC MAI - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông: "Những giải pháp Bộ trưởng đề ra cũng khá toàn diện, tôi đề nghị cần phải quyết liệt hơn để làm sao đảm bảo cho bảo vệ người dân từ sớm từ xa. Phải đầu tư đồng bộ về nhân lực nguồn lực đặc biệt về công nghệ kiểm soát chặt chẽ trên không gian mạng."