Phong trào phản chiến gây sức ép với Mỹ trên bàn đàm phán Paris

Tròn nửa thế kỷ trôi qua nhưng Hiệp định Paris vẫn là sự kiện tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và là dấu ấn sâu đậm trong lịch sử ngoại giao của Việt Nam. Để tới thắng lợi ấy có sự đóng góp không nhỏ của chính phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ và nhân dân trên toàn thế giới chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, những câu chuyện từ cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta, từ phong trào hoà bình phản đối chiến tranh của Chính phủ Mỹ của nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới vẫn để lại những âm vang đẹp, trở thành tài sản vô giá cần được phát huy trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước hôm nay và mai sau.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Phan Xanh