Phú Yên: Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Hai năm qua, tỉnh Phú Yên đã và đang tập trung mọi nỗ lực để triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Trong 10 dự án thuộc Chương trình này thì dự án 1 đầu tư giải quyết đất sản xuất, nhà ở và nước sạch của người dân được triển khai mạnh nhất. Trước mùa mưa năm nay, nhiều căn nhà mới khang trang đã được xây dựng hoàn tất, nhân lên niềm vui trong những gia đình khó khăn về nhà ở.

Không còn phải lo lắng khi sống trong ngôi nhà chật hẹp, niềm vui đến với gia đình chị La Thị Hiếu ở xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa khi gia đình chị là một trong những hộ dân may mắn nhận được nguồn tiền hỗ trợ từ dự án 1 để xây nhà mới. 

Nhờ tập trung đồng bộ các nguồn lực mà trước mùa mưa năm nay, hàng trăm ngôi nhà mới đã hiện diện tại các buôn làng miền núi Phú Yên, tạo bộ mặt khang trang cho các buôn làng, nhân lên niềm vui trong bà con. Có chỗ ở ổn định, nhân dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên khá giả.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Bảo Lâm