Phú Yên yêu cầu các hồ thủy điện vận hành đón lũ

Trước diễn biến mưa, lũ trên các sông tại tỉnh Phú Yên đang lên cao, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành lệnh yêu cầu 3 hồ thủy điện: Sông Ba Hạ; Krông HNăng và Sông Hinh thực hiện “Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba”.

Theo đó yêu cầu nhân lực ở các hồ thủy điện tổ chức thực hiện vận hành hạ dần mực nước các hồ về mực nước đón lũ. Thời gian thực hiện đưa về mực nước đón lũ của các hồ là trước 17 giờ ngày hôm nay. Khi vận hành xả lũ, các chủ hồ chứa phải tuân thủ theo quy định về trình tự đóng mở các cửa van; đảm bảo không gây lũ đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân ở hạ du.