Quản lý chặt chẽ đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Việc sửa đổi bổi sung khoản 1 điều 23 Luật nhà ở trong dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của một số luật, các ý kiến thành viên đề nghị cơ quan trình cần đánh giá nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ đất đại theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, phòng ngừa việc trục lợi chính sách, bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, cộng đồng...lợi ích của người dân.

Tờ trình của chính phủ sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 23 Luật nhà ở theo hướng:  Quy định hình thức sử dụng đất để đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại là nhà đầu tư có quyền sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, để đảm bảo tính minh bạch, chặt chẽ, dự thảo Luật bổ sung quy định, sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng các loại đất khác thuộc dự án đầu tư (nếu có) sang đất ở và nghĩa vụ đối với tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Nếu theo phương án của chính phủ là mở rộng thêm trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất. Theo đó, các nhà đầu tư có quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở nhưng phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thì được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là một chủ trương lớn có thể tạo ra những tác động đa chiều đến thị trường bất động sản. Do vậy các ý kiến đề nghị chính phủ tiếp tục đánh giá kỹ các tác động của chính sách để báo cáo Quốc hội xem xét quyết định.

Ông Ngô Trung Thành - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội : “ Đất ở và các loại đất khác, trên thị trường có chuyển đổi, tuy nhiên quá trình chuyển đổi thì khó khăn nên giá thành cũng rất rẻ, nhưng mà  với quy định này phù hợp với quy hoạch từ việc mảnh đất này, khu đất này, với quy định của luật thì chắc được chuyển đổi thì gía tăng lên không biết bao nhiêu lần thì các đồng chí đánh giá cái này như thế nào chứ không thể bằng một quy định này đảo lộn hết thị trường bất động sản”

Ông Phan Chí Hiếu  - Thứ trưởng Bộ Tư pháp : “Nếu mà chủ đầu tư có quyền sở hữu đất hợp pháp rồi thì nhà nước không thể thu hồi được đất để đấu thầu, bởi khác biệt là anh đã có quyền sử dụng đất hợp pháp đây là chốt quan trọng, không đấu giá đấu thầu được thì đất cứ để đấy thì đất nếu sửa điều này thì nhà nước được mấy điều như thế này: có khoản thu ngân sách khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất bởi khoản chệnh lệch là anh phải nộp, thứ 2 là có dự án đưa vào khai thác có thêm nguồn cung để vận hành, thu thuế”

Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng các ý kiến tại phiên họp cho thấy còn vướng mắc trong thực tế, do vậy cần xem xét để giải quyết những vướng mắc này, tránh tình trạng lãng phí đất đai. Tuy nhiên Chủ nhiệm uỷ ban pháp luật cho rằng quá trình sửa cần đánh giá chặt chẽ, nhằm đảm bảo hài hoà lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, lấy ý kiến trực tiếp của các địa phương, nhà đầu tư./.