Quản lý, sử dụng đúng mục đích 20% quỹ đất làm nhà ở xã hội

Việc quản lý, sử dụng 20% quỹ đất làm nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại quy mô từ 2ha trở lên là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, đề nghị làm rõ trong buổi giám sát về chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016 – 2025 do đoàn HĐND TPHCM tổ chức vào sáng 24/6.

Theo đó, các dự án nhà ở thương mại có quy mô từ 2 ha trở lên tại các đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 như TPHCM phải dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Với những dự án dưới 10 ha, đa số chủ đầu tư đã chọn hình thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Vậy nhưng, tới nay số tiền thu được từ 20% quỹ đất này của TPHCM bị gộp chung vào ngân sách, không có sự bóc tách, theo dõi riêng để phục vụ cho nhu cầu phát triển nhà ở xã hội.

Ông NGUYỄN TRẦN PHÚ – PGĐ Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh: "Dự án đã thực hiện thu thì sẽ bóc tách lại để theo dõi thành khoản riêng. Với dự án tới, khi thực hiện sẽ phối hợp các sở khi xác định nghĩa vụ tài chính sẽ bóc tách rõ và phối hợp thuế theo dõi từ đầu."

Năm 2017, việc quản lý, theo dõi, tham mưu nguồn quỹ này đã được giao cho Sở tài chính TPHCM chủ trì. Tuy nhiên, việc gộp chung, không bóc tách được các khoản thu như hiện nay đang gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Bà NGUYỄN THỊ LỆ - Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh: "Giờ mới bắt đầu bóc tách thì tôi nghĩ rất chậm. Phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn vốn chung ta có để từ đó có cơ sở dử dụng."

Ông PHAN VĂN MÃI – Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: "Quỹ 20% nhà ở xã hội thì đến thứ hai Sở tài chính sẽ có báo cáo kỹ và Ủy ban sẽ báo cáo với hội đồng. Trong 20% nhà ở xã hội này thì lại vận dụng 20% nhà ở thương mại nữa, cái này chưa đúng, sẽ rà soát lại để chấn chỉnh."

Hiện tỷ lệ nhà ở xã hội tại TP.HCM còn rất thấp, cung không đủ cầu. Chỉ tính trong 4 năm (2018 – 2022), TPHCM chỉ hoàn thành 19/64 dự án nhà ở xã hội. Riêng trong quý 1 năm 2022 chỉ có 1 dự án hoàn thành. Do đó, thay mặt HĐND TPHCM, bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị thời gian tới, UBND TPHCM cần có giải pháp khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội và nguồn tiền thu được từ 20% quỹ đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt ưu tiên nguồn vốn cho các địa phương đang có quỹ đất sạch, có thể triển khai ngay dự án để giải bài toán về nhà ở xã hội cho người dân thành phố.

Thực hiện : Thùy Vân Hữu Ái