Quan tâm đến công tác chuyển đổi số

Sáng 2/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện An Dương. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị những ý kiến liên quan đến cơ chế, chính sách đối với đội ngũ làm công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước; đồng bộ chia sẻ, quản lý, sử dụng dữ liệu dùng chung trong công tác chuyển đổi số.

Dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Trong đó, dữ liệu số là động lực, là dòng nguyên liệu để vận hành hiệu quả các nền tảng số, là đầu vào nhưng cũng là kết quả vận hành đầu ra của các nền tảng số trong thực tế. Do đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến việc đồng bộ, chia sẻ, quản lý và sử dụng dữ liệu dùng chung.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, ý thức chuyển đổi số trong thời gian qua của nhân dân rất mạnh mẽ. Do đó, công tác chuyển đổi số đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Liên quan đến cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách về chuyển đổi số, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hải phòng cần nghiên cứu để có đề xuất kiến nghị riêng đặc thù tại địa phương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Hải -

Văn Thắng