Quân ủy Trung ương làm tốt chức năng "Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất"

Sáng 25/7, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo. Phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai sâu rộng, hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng.       

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những kết quả, thành tựu chung của đất nước 6 tháng qua có đóng góp quan trọng của quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Quân đội tiếp tục phát huy bản chất "Bộ đội cụ Hồ", thực hiện tốt vai trò bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn chủ động, nhạy bén nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhất là những vấn đề mới, phức tạp nổi lên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những thành tích mà Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ đạt được trong 6 tháng đầu năm, góp phần ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. 

Thủ tướng đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Bộ Quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, nhất là bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, vùng biên cương của Tổ quốc. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất" để góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng. Bên cạnh đó, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hoá, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, chủ động với cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vừa chống giặc ngoại xâm, vừa chống giặc nội xâm.

Thực hiện : Diệu Huyền Vũ Hiếu