Quảng bá di sản gắn với du lịch cộng đồng các dân tộc thiểu số

Nằm trong khuôn khổ Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, mới đây, Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thực hiện chương trình trưng bày di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong số 15 di sản phi vật thể được UNESCO ghi danh, tại sự kiện này, Cục du lịch quốc gia giới thiệu và trưng bày Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Xòe Thái. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trải khắp 5 tỉnh ở Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng... Năm 2005, UNESCO công nhận Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là Kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại. Còn nghệ thuật xòe Thái phổ biến ở các tỉnh Tây Bắc, như Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.... Năm 2021, UNESCO ghi danh Nghệ thuật xòe Thái vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hiện nay, hai loại hình di sản này là những điểm nhấn đặc sắc thu hút du khách đến với vùng Tây Bắc và Tây Nguyên.

Bích Liên -

Cao Hoàng