Quảng Bình: Hơn 40.000 ca đau mắt đỏ, chủ yếu trong trường học

Tính đến ngày 26/9, Quảng Bình đã ghi nhận hơn 40.000 ca đau mắt đỏ, phần lớn xuất hiện trong trường học. Việc học sinh nghỉ dài ngày để điều trị đau mắt đỏ ảnh hưởng đến tiến độ học tập.

Nhiều trường học vận động giáo viên hướng dẫn phụ huynh cho học sinh ôn tập tại nhà. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ đến từng lớp học. Ngoài ra, nhiều trường cũng cung cấp một số loại nước khử khuẩn, khăn lau, nước sạch để học sinh sử dụng. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam