Quảng Bình: Khó quyết toán dự án phát triển môi trường hạ tầng đô thị

Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình được triển khai nhằm phục hồi cồn cát tại các vị trí hư hỏng và trồng thảm thực vật, cây xanh trên bề mặt cồn cát để cải thiện công tác phòng chống lụt bão và tình trạng xói lở của các cồn cát ven biển… ở khu vực xã Bảo Ninh. Tuy nhiên, dự án hiện gặp nhiều khó khăn trong giải ngân quyết toán.

Đây là gần 2 ha rừng phi lao thuộc Dự án do Liên danh Công ty Thái An và Công ty Đầu tư xây dựng Quảng Bình trúng thầu và trồng rừng ven biển khu vực xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới với tổng vốn hơn 9 tỷ đồng. Sau 8 tháng trồng và chăm sóc, đến nay rừng được đánh giá đảm bảo chất lượng và đang phát triển bình thường. Tuy nhiên, dự án hiện đang gặp khó khăn về công tác giải ngân thanh toán.

Dự án được ADB viện trợ 1 triệu USD để thực hiện 2 gói thầu với tổng kinh phí phê duyệt đến trên 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện cả 2 gói thầu đều đang thiếu nguồn thanh toán. UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã có công văn đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán vốn viện trợ 2023 cho dự án này./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Võ Linh