• 1050 lượt xem
  • 07:38 15/10/2023
  • Xã hội

Quảng Bình: Mưa lớn chia cắt nhiều thôn bản

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong những ngày qua khiến nhiều nơi ở huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh và Bố Trạch bị ngập cục bộ, giao thông khó khăn. Đặc biệt trong đó có 6 bản thuộc ở miền núi huyện Quảng Ninh bị lũ chia cắt.

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong những ngày qua khiến nhiều nơi ở huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh và Bố Trạch bị ngập cục bộ, giao thông khó khăn. Đặc biệt trong đó có 6 bản thuộc ở miền núi huyện Quảng Ninh bị lũ chia cắt.

Mưa lớn khiến mực nước trên các sông suối dâng cao gây ngập úng. Một số ngầm ở Thượng Hóa, xã Dân Hóa, xã Trọng Hóa huyện Minh Hóa cũng bị ngập sâu. Trong đó, ngầm qua thôn Quyền, xã Thượng Hóa ngập sâu khoảng 0,8m; các ngầm Cô Pi, Tà Cổ nước tại xã Trọng Hóa, ngập từ 0,5-1m.

Ở xã miền núi Trường Sơn huyện Quảng Ninh mua lớn khiến nước dâng cao cô lập 6 thôn bản gồm: Ploang, Rìn Rìn, Dốc Mây, Trung Sơn, Hôi Rấy và Nước Đắng.

Tỉnh Quảng Bình đã chủ động di dời, sơ tán người dân; sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Kiểm tra hệ thống đê điều, hồ chứa, nhất là các hồ chứa xung yếu; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm; kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Võ Linh