Quảng Bình: Tập huấn nâng cao kỹ năng đối thoại với trẻ em cho đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày 20/6, tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, Ban Công tác Đại biểu phối hợp với Tổ chức Plan International Vietnam triển khai Hội nghị tập huấn về Vai trò của Hội đồng Nhân dân trong thúc đẩy đối thoại, tham vấn trẻ em nhằm giúp các đại biểu nâng cao kỹ năng đối thoại với trẻ em.

Hội nghị thu hút gần 100 đại biểu từ 5 tỉnh thành trong vùng dự án Plan đang triển khai như: Quảng Bình; Quảng Trị; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Kom Tum và một số tỉnh thành lân cận. Hội nghị cung cấp những kiến thức và kỹ năng cho đại biểu HĐND và cán bộ đoàn các cấp trong việc giao tiếp, lắng nghe trẻ em cũng như trong hoạt động tham vấn, ban hành, giám sát các Nghị quyết liên quan đến trẻ em.

Bà ĐỖ THÙY DƯƠNG, Báo cáo viên tại Hội nghị: “Khóa học do trung tâm đại biểu dân cử tổ chức trang bị kỹ năng làm việc với trẻ em, biết quy trình làm việc với trẻ em, biết cách thức làm việc với trẻ em, đưa vấn đề thảo luận với trẻ em và đưa giải pháp làm việc với trẻ em thống nhất vào cuộc sống là điều vô cùng đáng hoan nghênh. Tôi hi vọng con số không dừng lại 14 tỉnh thành 17 quận huyện và nhiều hơn nữa những địa phương có thể lắng nghe ý kiến của trẻ em, đưa sáng kiến của trẻ em vào thực tiễn.”

Các ý kiến của trẻ em giúp lãnh đạo các ban ngành, đại biểu HĐND các cấp xác định, xây dựng chương trình, chính sách tại địa phương phù hợp hơn với thực tế. Đồng thời hỗ trợ thực thi các chương trình, chính sách liên quan đến trẻ em hiệu quả hơn.

Ông TRẦN XUÂN TÙNG, Phó Trưởng ban VHXH, HĐND tỉnh Quảng Bình: “Ban công tác tổ chức hội nghị này hết sức quan trọng đối với các cơ quan dân cử, trong đó có đại biểu HĐND các cấp. Từ hoạt động có ý nghĩa này về mặt hoạt động dân cử thì chúng tôi sẽ có ý kiến tham gia cùng với chính quyền các cấp để tiếp tục tổ chức các hội nghị, đối thoại tư vấn cho trẻ em để tiếp tục lắng nghe trẻ em, vấn đề trẻ em cần quan tâm.”

Qua hội nghị, các đại biểu cũng nhận thức rõ hơn về việc bảo vệ trẻ em, đặc biệt là các trẻ em yếu thế, trẻ em vùng sâu vùng xa nơi đặc biệt khó khăn, đồng thời thể hiện quyết tâm của các cơ quan dân cử đối với việc giải quyết các vấn đề của trẻ em.

Thực hiện : Võ Linh Đào Bảo