Quảng Nam: Chưa tìm ra giải pháp chống chuyển nhượng bất động sản hai giá

Khó kiểm soát lãng phí trong lĩnh vực bất động sản, tài nguyên khoáng sản. Đây là nội dung đáng chú ý được nêu ra tại buổi giám sát chuyên đề của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 tại sở Tài chính tỉnh Quảng Nam vào sáng nay 7/4.

Giai đoạn 2016 - 2021, Quảng Nam đã ban hành 1.093 kết luận thanh tra (tính cả các cuộc thanh tra của kỳ trước chuyển sang), phát hiện sai phạm hơn 375 tỉ đồng và hơn 438ha đất tại 2.268 đơn vị được thanh tra. Đã kiến nghị xử lý số tiền và diện tích đất bị thất thoát cũng như kiến nghị xử lý hành chính 817 tổ chức và 523 cá nhân.

Ông PHAN THÁI BÌNH, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam: “Qua buổi giám sát này, có thể hôm nay các đồng chí phát biểu và cũng có thể bổ sung sau, chỉ giúp đoàn ĐBQH thứ nhất là quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Về thể chế hiện có lỗ hổng gì để nguy cơ hoặc tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến lãng phí. Trong đó có nguồn lực rất lớn nhưng không phải là vô tận. Đó là đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Sắp tới chúng ta sửa Luật Đất đai, có nhiều điều để nói lắm.”

Lãng phí trong lĩnh vực bất động sản cũng chính là một trong những lỗ hổng lớn, gây thất thoát không nhỏ cho ngân sách tỉnh Quảng Nam thời gian qua.  

Ông ĐẶNG PHONG, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam: “Chưa tìm ra giải pháp nào cho chuyển nhượng 2 giá, 1 giá thực tế, 1 giá đóng thuế. Có hay chăng chỉ là 1 cách động viên, khuyến khích bà con nên xem trọng tài sản của mình, nên mua bán đúng giá để sau này đối diện với hoạt động pháp lý khỏi ảnh hưởng đến bà con. Chứ còn cách thức để làm cho bài bản thì làm chưa được, tôi cũng chưa nghĩ ra. Cũng tham mưu cho Uỷ ban tỉnh ban hành nghị quyết chống thất thu trong lĩnh vực bất động sản nhưng chưa được.”

Sở Tài Chính Quảng Nam cũng cho biết việc phát hiện các vụ việc lãng phí trong quá trình tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị vẫn còn hạn chế. Hầu hết các vụ lãng phí, sử dụng ngân sách chưa đúng quy định đều được phát hiện trong quá trình kiểm toán nhà nước, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng. Việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở một số lĩnh vực vẫn khó đánh giá được có hiệu quả hay không. Đơn cử như kinh phí dành cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Mỹ Phượng