Quảng Nam: Nguy cơ “bội thực” lưu trữ hồ sơ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, hướng tới xây dựng Chính phủ kiến tạo là chủ trương của Đảng, nhà nước. Tuy nhiên ở nhiều nơi, việc lưu trữ hồ sơ vẫn đang được thực hiện thủ công song song với lưu trữ qua hệ thống số. Đây là thực tế được ghi nhận tại buổi giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại chi cục thuế Điện Bàn - Duy Xuyên chiều 22/3.

Với việc phụ trách hồ sơ thuế của 34 đơn vị xã, phường, thị trấn thuộc 2 huyện/thị xã Duy Xuyên, Điện Bàn, chi cục thuế Điện Bàn- Duy Xuyên phải thực hiện lưu trữ thủ công trung bình 20.000 hồ sơ về đất đai mỗi năm. Luỹ kế qua từng năm, số lượng hồ sơ lưu trữ chiếm diện tích quá lớn, gây lãng phí cơ sở vật chất. Đây là băn khoăn, trăn trở của đơn vị được giám sát. 

Ông TRẦN QUANG MAI, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Điện Bàn - Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam: “Tại chi cục này, chỉ khoảng 5 năm nữa sẽ không có chỗ để lưu trữ. Trong khi đó, hồ sơ đất đai là hồ sơ lưu trữ vĩnh viễn, tức là lưu trữ muôn đời. Một bộ hồ sơ về đất đai lại có từ hợp đồng, văn bản thừa kế, thông báo thuế, giầy tờ mua bán, tặng cho và các giấy tờ chứng minh khác…Thì với 20.000 bộ hồ sơ, nếu không được cải tiến về lưu trữ, sử dụng máy móc thì có thể sẽ bội thực hồ sơ, không có nơi để lưu trữ.”

Ông PHAN THÁI BÌNH, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam: “Hồ sơ đất đai lưu trữ vĩnh viễn mà với số lượng như hiện nay thì không thể có chỗ lưu. Do vậy cần ứng dụng công nghệ thông tin và cần phải được đầu tư. Đầu tư vào vấn đề này không phải là lãng phí mà đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ cho lưu trữ tốt hơn thì chúng ta vẫn phải kiến nghị thực hiện.”

Chi cục thuế khu vực Điện Bàn - Duy Xuyên tiếp thu ý kiến của đoàn  Đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Nam, song vẫn còn những băn khoăn. Bởi hiện nay ngành thuế nói chung và các chi cục thuế địa phương nói riêng đều ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc khá thuận lợi. Nhưng riêng lưu trữ hồ sơ vĩnh viễn theo hình thức số hoá lại tồn tại nhiều nguy cơ về an toàn mạng, mất mát dữ liệu không thể khôi phục. Đây là điều mà các chi cục thuế địa phương mong mỏi được hướng dẫn sâu hơn để đảm bảo phục vụ nhân dân được tốt hơn./.

Thực hiện : Mỹ Phượng Lê Quang