Quảng Nam: Sơ tán hàng trăm nghìn người để đảm bảo an toàn

Trong 2 ngày, tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương di dời, sơ tán người dân ở những vùng có nguy cơ cao đến nơi tránh trú an toàn, chủ động giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Ngay từ sáng sớm, chính quyền thành phố Tam Kỳ đã tổ chức sơ tán toàn bộ người dân xã gần biển Tam Thanh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đi từng nhà nên đến khoảng 8 giờ 30 sáng 27/9, công tác sơ tán người dân cơ bản bảo đảm.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu đơn vị chức năng chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm để người dân đến tránh trú. Đồng thời bố trí lực lượng tuần tra, canh giữ tài sản để nhân dân an tâm đi sơ tán.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Mỹ Phượng Lê Quang