Quảng Nam: Thi công đường dây 110kV làm thiệt hại hơn 2ha rừng tự nhiên

Liên quan đến vụ chặt hạ cây rừng tự nhiên khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép để thi công dự án Đường dây 110kV (giai đoạn 2) Thủy điện Tr’Hy xây dựng trên địa bàn hai huyện miền núi Tây Giang và Đông Giang (tỉnh Quảng Nam), do Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển Năng lượng làm chủ đầu tư, cơ quan chức năng tỉnh đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cụ thể Chủ đầu tư đã tự ý thi công san ủi các móng trụ, mở đường và chặt hạ cây rừng dưới hành lang tuyến, làm thiệt hại gần 2,25ha rừng tự nhiên, khối lượng gỗ thiệt hại còn tại hiện trường là 113,294m3/395 cây.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam