Quảng Nam: 89 nhân sự làm việc trong trụ sở cấp huyện 6.000 m2 - Có lãng phí?

Chiều 01/03 đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh” tại Chi cục thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh. Đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn về việc trụ sở mới của chi cục Thuế cấp huyện lên tới 6.000m2 diện tích sử dụng nhưng chỉ để phục vụ cho 89 nhân sự.

>> Quảng Nam: Có hay không sự lãng phí trong sử dụng trụ sở làm việc?

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã tiến hành giảm từ 18 chi cục thuế xuống còn 10 chi cục. Trong đó, Chi cục Thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh được sáp nhập từ 2 chi cục thuế thành phần. Trụ sở làm việc có diện tích sử dụng lên đến hơn 6.000m2. Trong khi số lượng công chức, người lao động chỉ 89 người.”

Ông PHAN THÁI BÌNH, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam: "Khi chi cục thuế Tam Kỳ xây dựng cũng có nhiều ý kiến lắm, sao xây dựng to thế. Thuế này, BHXH này, một số ngành nó to. Mà đúng là nó to thật. Các đồng chí đánh giá thử, so với tiêu chuẩn định mức con người. Tất nhiên trụ sở này không phải của mình làm, mà của trung ương. Nhưng đánh giá khách quan đi, xem hiệu quả làm việc có hết công năng chưa?

Ông LÊ MAI KHẮC HƯNG, Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam: "Trụ sở của chi cục thuế huyện Phú Ninh trước đây, bây giờ là bộ phận 1 cửa. Để nói thì thật sự nó lãng phí vì hầu như quân dồn hết về đây rồi. Hướng chúng tôi muốn là dẹp 1 cửa đi, nhưng khó ở chỗ, dẹp 1 cửa thì công dân làm giấy tờ khó. Ví dụ như thuế trước bạ chúng tôi đang đẩy điện tử nhưng dân không muốn làm điện tử.”

Ông PHẠM ĐÌNH DŨNG, Chi cục Trưởng Chi cục thuế Tam Kỳ - Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam:Thực ra mà nói trên Phú Ninh bây giờ cũng có 10 người, vừa làm liên xã, thị trấn, vừa khu 1 cửa. Trụ sở như hiện tại thì cũng chưa hết công năng. Nhưng theo lộ trình thì tổng cục đang xây dựng đề án đánh giá lại việc này. Thì chắc sắp tới cũng có hướng dẫn về quản lý trụ sở của nơi có bộ phận 1 cửa, nó sẽ có hướng dẫn riêng để đảm bảo hoạt động hiệu quả”.

Rà soát theo tiêu chuẩn định mức con người, hiện Chi cục thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh dư 1.110m2. Ban đầu trụ sở dự tính sử dụng chung cho cả biên chế của huyện Núi Thành. Song sau khi đánh giá lại về khối lượng công việc nên quyết định tách riêng, chỉ phục vụ cho khu vực Phú Ninh - Tam Kỳ. Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, trụ sở được xây dựng đã được dự tính cho phù hợp với tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp cũng như quy mô doanh nghiệp hằng năm nên chưa thể coi là lãng phí.
 

Thực hiện : Mỹ Phượng Lê Quang