Quảng Ngãi: Hiện đại hoá nghề cá, nâng cao chất lượng thuỷ sản

Cùng với chuỗi liên kết sản xuất, hiện đại hoá nghề cá cần được quan tâm. Đầu tư trang thiết bị, nâng công suất tàu thuyền, hạ tầng cảng cá, quy hoạch lại vùng nuôi trồng thuỷ sản đang được nhiều địa phương, trong đó có Quảng Ngãi chú trọng thực hiện.

Mục tiêu là tăng sản lượng khai thác trên biển, tăng giá trị và chất lượng thuỷ sản sau nuôi trồng và khai thác. Địa phương này đang tái cơ cấu nghề cá theo hướng phát triển bền vững theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Không còn cách đánh bắt lạc hậu như trước. Chiếc tàu cá có công suất hơn 700CV này được ngư dân Vương trang bị đầy đủ ngư lưới cụ hiện đại. Đây cũng là giải pháp được hơn 4.500 chủ tàu cá của Quảng Ngãi ứng dụng nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng hải sản.

Quảng Ngãi có 6 cửa biển lớn nhỏ nên thuận lợi cho tàu thuyền đánh cá ra vào khai thác. Xác định lợi thế này, tỉnh đang từng bước đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thuỷ sản đồng bộ, nhất là các công trình cảng, bến, thông luồng, vũng neo đậu tàu thuyền trú bão. Bên cạnh đó, địa phương này cũng đã sắp xếp, cơ cấu lại ngành, nghề, số lượng phương tiện khai thác thủy sản phù hợp với thực tế và ngư trường.

Tầm nhìn đến năm 2045 của Quảng Ngãi đặt mục tiêu là khai thác thủy sản đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao năng lực, hiệu quả khai thác hải sản xa bờ. Diện tích nuôi trồng thủy sản phấn đấu đến năm 2030 đạt 2.030 ha nuôi nước lợ, ngọt.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu, đến năm 2030, tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản bình quân từ 5-6%/năm. Giá trị sản xuất thủy sản đạt hơn 9.000 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 25 triệu USD. Để làm được điều đó, việc hiện đại hoá tàu cá, nâng cao chất lượng thuỷ sản sau nuôi trồng và khai thác là định hướng đúng đắn mang tính chiến lược trong phát triển thuỷ sản của địa phương này.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Minh Huy