Quảng Ngãi: Lấy phiếu tín nhiệm 26 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

Sáng 13/11, tại kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ngoài việc nhất thông qua 8 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

26 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bầu đã được lấy phiếu tín nhiệm ở 3 mức là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ cao nhất là 100% và tín nhiệm cao đạt tỷ lệ thấp nhất là 31,37%. Phiếu tín nhiệm thấp chiếm tỷ lệ cao nhất là 9,8%.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi không có phiếu tín nhiệm thấp và số phiếu tín nhiệm cao của bà Vân cao nhất, đạt tỷ lệ 100%. Người có phiếu tín nhiệm cao đạt thấp nhất và có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ và cũng là dịp để mỗi cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm tự nhìn nhận lại mình, từ đó phấn đấu nhiều hơn trong quá trình công tác, không ngừng rèn luyện hoàn thiện bản thân, phát huy năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

 

Minh Huy